1. a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Globalnutrition.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang ứng dụng cho một bên thứ ba nào khác.

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

 

Globalnutrition.vn thu thập các thông tin bao gồm: Họ tên, Điện thoại, Nội dung

 

  1. b) Phạm vi sử dụng thông tin

– Hỗ trợ khách hàng

 

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

 

  1. c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Đối với thông tin cá nhân, Globalnutrition.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu xóa thông tin vui lòng gửi mail về info@globalnutrition.vn

 

  1. d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của công ty

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

– Cơ quan chức năng có thẩm quyền

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

ĐỊA CHỈ: 247, Khu phố 6, đường Phan Đăng Lưu, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 024 32 688 000

Email: info@globalnutrition.vn

  1. e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp thông qua email: info@globalnutrition.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, globalnutrition.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí triệt để và kịp thời.