Trường hợp quý khách nhận thấy sản phẩm không đảm bảo có hiện tượng bất thường trước khi còn hạn sử dụng, vui lòng giữ lại sản phẩm và phản hồi đến đội ngũ của công ty.

Trường hợp quý khách bị kích ứng sản phẩm vui lòng liên hệ công ty để được tư vấn hướng dẫn.

Chúng tôi rất tiếc từ chối bảo hành đối với các trường hợp sản phẩm bị lỗi do môi trường bảo quản không phù hợp.